M. S. Bhaskar

Actor
Birth name
Muthupandi Sundaram Bhaskar
Date of birth
1952-01-19
Place of birth
Thiruvarur, Tamil Nadu, India
P. Kannamba

Actor, singer, film producer

Sri

Actor

Vivek

Actor